Chi tiết sản phẩm

Giá :

Bec phun đầu nón xoắn 1/D16 + 14

Mô tả chi tiết: