Chi tiết sản phẩm

Giá :

Bộ sinh hàn (bộ làm mát dầu)  GLL3-5

Pressure : 0,63 Mpa

Viscosity of medium : N10-N460

Cooling Area : 5m2

Working Temperature : 100 oC

Mô tả chi tiết: