Chi tiết sản phẩm

Giá :

Bộ van tách nước tự động SAD402-04-Me; Body size: 402 - 1/2; Port size: 04 - Rc(PT) 1/2"; Max. pressure: 1.5Mpa

Mô tả chi tiết: