Chi tiết sản phẩm

Giá :

Cầu chì RS79A 200A~400A/660V

Cầu chì RS79C 400A~1000A/1000V

Cầu chì RS79D 800A~400A/1000V

Cầu chì RS79E 630A~1000A/1000V

Mô tả chi tiết: