Chi tiết sản phẩm

Giá :

Cuộn kháng QKSG-320KW/400V lõi đồng

Mô tả chi tiết: