Chi tiết sản phẩm

Giá :

Điện thoại tổng đài NEC DTL-32D- 1P.

Mô tả chi tiết: