Chi tiết sản phẩm

Giá :

Lọc chữ  Y bằng nhựa UPVC model: YF-220, DN50, PN16

Mô tả chi tiết: