Chi tiết sản phẩm

Giá :

Module IGBT FS450R12KE3/AGDR-71C 

Mô tả chi tiết: