Chi tiết sản phẩm

Giá :

Quạt hút li tâm 140FLJ3-2WY-B 180W/380V/2600rpm

Mô tả chi tiết: