Chi tiết sản phẩm

Giá :

Sứ cách điện thanh cái vật liệu ceramic 7.2-10KV, kích thước: 100mm*120mm

Mô tả chi tiết: