Chi tiết sản phẩm

Giá :

Thươc đo độ phẳng loại 1.5m cấp độ 1;độ phẳng chênh lệch 15 um,độ phẳng chênh lệch giữa mặt trên và mặt dưới là 23um

Thươc đo độ phẳng loại 3m,cấp độ 2,độ phẳng chênh lệch 52 um,độ phẳng chênh lệch mặt trên và mặt dưới là 78um

Theo tiêu chuẩn JB/T7977-99,chất liêu thép đúc HT200-250

Mô tả chi tiết: