Chi tiết sản phẩm

Giá :

Thyristor SEMIKRON SKKT 162/16E

Mô tả chi tiết: