Chi tiết sản phẩm

Giá :

Tiết diện cáp (đầu cos pin dẹp) 25mm2

Mô tả chi tiết: