Chi tiết sản phẩm

Giá :

Tụ điện Arcotronic C.87.8AF3 MKP, 30UF+-5%

Mô tả chi tiết: