Chi tiết sản phẩm

Giá :

Tụ điện Arcotronics  AV C.87.8AF3 MKP 12uf±5% 420V~ 30000h/CLASS A  470V~ 10000h/CLASS B

Mô tả chi tiết: