Chi tiết sản phẩm

Giá :

Tụ điện CBB60 50uF/450VAC

Mô tả chi tiết: