Chi tiết sản phẩm

Giá :

Tụ điện HCGFA 800MFD/450VDC

Mô tả chi tiết: