Chi tiết sản phẩm

Giá :

Tụ điện U-con UGF5A 8200uF 400VDC.

Mô tả chi tiết: