Chi tiết sản phẩm

Giá :

Cầu chì RGS4A  125A~200A/660V (tương đương cầu chì HINODE 660GH)

Cầu chì RGS4A  225A~315A/660V

Mô tả chi tiết: